Omega-3 Orange

OPTI OMEGA-3 ORANGE

Omega-3 snižují C-reaktivní protein, čímž potlačují prozánětlivé reakce

Pokud se v mozku nachází příliš mnoho molekul serotoninu, jsme veselí. Máme-li naopak serotoninu nedostatek, trpíme depresemi, poruchami spánku, chutěmi na něco dobrého, agresí a často i chronickými bolestmi. Bylo zjištěno, že omega-3 mastné kyseliny zvyšují hladiny serotoninu v mozku a především i efektivitu jeho působení.

 

Co říká věda?

Omega-3 jsou strukturálně a zejména funkčně velmi odlišné od omega-6 mastných kyselin. Normální lidské prozánětlivé buňky obsahují vysoký podíl kyseliny arachidonové (omega-6) a naopak málo omega-3. Tento rozdíl je důležitý i z toho hlediska, že kyselina arachidonová je prekurzorem série-2 prostaglandinů a série-4 leukotrienů, což jsou vysoce aktivní mediátory zánětlivé reakce. Podávání rybího oleje vede k částečnému nahrazení kyseliny arachidonové kyselinou eikosapentaenovou (EPA) v membránách zánětlivých buněk, což se projevuje sníženou produkcí mediátorů odvozených od kyseliny arachidonové. Tento mechanismus sám o sobě představuje pozitivní protizánětlivý účinek při podávání omega-3. Omega-3 ale mají i celou řadu dalších účinků na produkci eikosanoidů, které mohou být zcela nezávislé na popisovaném mechanismu účinku omega-3. Studie jak na zvířatech, tak na lidských subjektech popisují, že podávání rybího oleje vedlo k potlačení produkce prozánětlivých cytokinů spolu se supresí exprese adhezních molekul. Tyto děje nastávají na úrovni změny genové exprese. Může to být způsobeno antagonistickým účinkem mediátorů odvozených od kyseliny arachidonové nebo přímým účinkem na intracelulární signalizační dráhy, které vedou k aktivaci transkripčních faktorů jako je nukleární faktor kappa B (NF-κB). Nedávné studie ukázaly, že omega-3 mohou down-regulovat aktivitu NF-κB. Podávání rybího oleje zlepšilo symptomy chronické zánětlivé nemoci na zvířecích modelech a působilo protektivně vůči účinkům endotoxinu a látkám vyvolávajících zánět. Klinické studie uvádějí, že per-orálně přijatý rybí olej má pozitivní vliv na rheumatoidní artritidu, u některých pacientů na astma, což dále podporuje názor, že omega-3 mají protizánětlivý účinek [1, 2].

Recendentní studie provedená na zdravých jedincích popisuje negativní korelaci mezi koncentrací omega-3 mastných kyselin a CRP v plasmě a navrhuje tato stanovení jako alternativní marker pro riziko vzniku kardiovaskulární choroby [3].

K podobným výsledkům dochází obdobná studie provedená na japonské ženské populaci, kde příjem omega-3 byl inverzně asociován se zvýšenými hladinami CRP v plasmě [4].


Články

Omega-3 nejsou pouhým hitem

Na otázku, jaký potravní doplněk si nejvíce považuji, bez vyčkávání odpovídám: „Omega-3 mastné kyseliny“. Proč? Věřte, že důvodů je mnoho.

Kvalita rybího oleje I.

Největší problém většiny produktů s rybím olejem na trhu je ten, že jednoduše nejsou dost dobré. Proč? Chcete-li dosáhnout na prodeji rybího oleje maximální zisk, pak zkrátka musíte šetřit na kvalitě.

Nejvýhodnější cena na trhu 229Kč Nejvýhodnější cena na trhu 229Kč
100% přírodní bez chemikálií Źádný rybí zápach Příjemná chuť pomeranče