Omega-3 Orange

OPTI OMEGA-3 ORANGE

Omega-3 zlepšují vlastnosti buněčných membrán

Součástí každé buňky lidského těla je buněčná membrána. Právě na ni ve významné míře závisí, které látky a signály budou vpuštěny dovnitř nebo odejdou z buňky ven. Buněčná membrána je tak základním prostředníkem komunikace mezi jednotlivými buňkami či buněčnými systémy. Její aktivita a funkčnost zásadně souvisí s obsahem v ni zastoupených mastných kyselin. Příjem omega-3 mastných kyselin ve stravě pozitivně koreluje s jejich obsahem v membránách. Dochází tak ke zlepšení funkce buněčných membrán a celkové receptorové aktivity včetně té, která je zprostředkována inzulínem.

Co říká věda?

Uvádí se, že klinický účinek podávání mastných kyselin je zprostředkován přinejmenším ovlivněním fluidity buněčných membrán [1].

Lipidy případně proteiny obsažené v dvojvrstvých biologických membránách jsou prakticky v trvalém pohybu. Například baktérie mění fluiditu svých membrán ovlivněním počtu dvojných vazeb a délkou řetězců inkorporovaných mastných kyselin. U živočichů je dalším důležitým regulátorem membránové fluidity cholesterol.

Synaptická transmise v mozku vyžaduje spojení presynaptických váčků s buněčnou membránou, jedině tak může proběhnout exocytóza neurotransmiterů. Spojení s membránou je tak podmíněno její fluiditou. Při tomto procesu jsou vezikulární mastné kyseliny recyklovány do buněčných membrán [2].

Není proto překvapením, že nedostatek omega-3 mastných kyselin mění uvolňování neurotransmiterů v mozku. Ve studiích na potkanech se ukázalo, že u části krmené alfa-linolenovou kyselinou (ALA) ve srovnání s těmi, kterým byly podávány trans izomery mastných kyselin, došlo ke korekci koncentrace dopaminu v hipokampu [3].

Mitochodriální membrány jsou obzvláště citlivé na poškození oxidativním stresem, neboť je zde jistá podobnost s kyslíkatými radikály v elektronovém transportním systému. Věkem vyvolané změny mitochondriálních membrán zahrnují jednak jejich zvýšenou rigiditu, ale i zvýšení obsahu cholesterolu, fosfatidylcholinu, omega-6 mastných kyselin a naopak snížené množství omega-3 mastných kyselin a kardolipinu. Tento degenerativní mechanismus je proto významně ovlivňován právě mastnými kyselinami a projevuje se variabilní odpovědí na stimul v podobě celkové nálady, schopnosti krátkodobé a dlouhodobé paměti, kvalitou koordinačních a motorických schopností jedince.


Články

Omega-3 nejsou pouhým hitem

Na otázku, jaký potravní doplněk si nejvíce považuji, bez vyčkávání odpovídám: „Omega-3 mastné kyseliny“. Proč? Věřte, že důvodů je mnoho.

Kvalita rybího oleje I.

Největší problém většiny produktů s rybím olejem na trhu je ten, že jednoduše nejsou dost dobré. Proč? Chcete-li dosáhnout na prodeji rybího oleje maximální zisk, pak zkrátka musíte šetřit na kvalitě.

Nejvýhodnější cena na trhu 229Kč Nejvýhodnější cena na trhu 229Kč
100% přírodní bez chemikálií Źádný rybí zápach Příjemná chuť pomeranče